செவ்வாய், 3 பிப்ரவரி, 2009

மீசைக்கார நண்பர்கள்

தமிழன் முகம் என்று நினைத்தால் மீசையுடன் உள்ள முகம் தான் முதலில் தோன்றும். அயல் நாட்டுக்காரன் மீசைவைத்தால்


Blog Widget by LinkWithin