வியாழன், 18 செப்டம்பர், 2008

ஐடியா !!!!!

ஒருவர் உங்களை கல்லை கொண்டு வீசினால்

நீங்கள் பூவை கொண்டு வீசுங்கள்மறுபடியும் கல்லை கொண்டு வீசினால்

நீங்கள் பூந்தொட்டி கொண்டு வீசுங்கள்
(கொய்யல சாகட்டும்)

கருத்துகள் இல்லை:

Blog Widget by LinkWithin